Čo všetko vie QR kód uložiť za údaje

QR kód alebo z anglického QR Code je čiarový kód, pri ktorom na rozdiel od tých klasických, ktoré poznáme z označenia tovarov v obchodoch, sa pri tomto kóde jedná o dvojrozmerný kód. Skladá sa z bielych a čiernych štvorcov – modulov, zložených do štvorcovej matice. Už jeho samotný názov QR, z anglického Quick Response (rýchla reakcia), nám naznačuje, že kód bol navrhnutý pre jeho rýchle a jednoduché dekódovanie. Aj samotné vytvorenie kódu je rýchle, QR kód generátor to zvládne v momente a kód je ihneď pripravený na skenovanie uložených údajov.

Čo všetko vie QR kód uložiť za údaje
Čo všetko vie QR kód uložiť za údaje (Foto: pixabay.com)

Použitie QR kódov v praxi

Vznik QR kódov sa datuje do roku 1994, kedy bol pôvodne navrhnutý pre sledovanie jednotlivých súčiastok pri výrobe áut. Dnes sú tieto kódy využívané, aby obsahovali kontaktné údaje, webovú adresu, telefónne číslo, polohu pre GPS, e-mailovú adresu, platobné údaje, SMS alebo MMS správu a rôzne ďalšie údaje. Pri kontaktných údajoch sa môže jednať aj o vizitku vCard alebo MECARD pre kontaktné informácie. Ak ide o webové stránky a e-mailovú adresu, tie môžu byť po načítaní zobrazené ako klasický text alebo ako formát URL a URI, ktoré sú jednotné reťazce pre efektívnejšie použitie v praxi. Pri faktúre sa môže jednať o QR kód pre platby – PAY by square alebo pre rýchlejšie a efektívnejšie zaúčtovanie dokladu – INVOICE by square.

Vďaka jednoduchej práci s QR kódmi, rýchlemu a bezchybnému načítaniu dát, tak môžeme potvrdiť, že vo výsledku tieto kódy šetria čas a tým aj peniaze. Bezchybovosť je docielená tým, že informácia z QR kódu sa vždy načíta iba 100% správne, inak sa údaj vôbec nenačíta. Pri použití pre úhradu platobného príkazu šetrí načítanie údajov QR kódu pre platbu až 90% potrebného času oproti prepisovaniu platobného príkazu. Vďaka tomu vo výsledku QR kód dosahuje vysokú úsporu času pre účtovníkov a ekonómov.

Text: PR